Címlap » Önkormányzat Az önkormányzat tevékenysége
Gyengén látók

Főmenü

Letöltések

Számláló

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa134
mod_vvisit_counterTegnap209
mod_vvisit_counterHét1001
mod_vvisit_counterHónap3387
mod_vvisit_counterÖsszesen780250
Az Önkormányzat tevékenysége Nyomtatás E-mail
17/2004. (IV. 29.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
Markaz Község Polgármesteri Hivatalának ügyrendje az SZMSZ 5. melléklete

Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:

 •     a településrendezés és településfejlesztés,
 •     az épített és természeti környezet védelme,
 •     a lakásgazdálkodás,
 •     a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
 •     a köztemetők fenntartása,
 •     a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 •     a helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása [Ötv. 8. § (1) bek.],
 •     gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
 •     közreműködés az energiaszolgáltatásban,
 •     közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
 •     gondoskodás az óvodai nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról [Ötv. 8. § (4) bek.],
 •     a közművelődési, tudományos, muvészeti tevékenység és a sport támogatása,
 •     a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
 •     az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.

Az Önkormányzat köteles gondoskodni:

 •     az egészséges ivóvízellátásról,
 •     az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
 •     az egészségügyi és szociális alapellátásról,
 •     a közvilágításról,
 •     a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
 •     a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.

Az Önkormányzat lapja a Markazi Hírmondó, megjelenik: negyedévente.
Az Önkormányzat a Markazi Hírmondót a település lakossága számára térítésmentesen biztosítja.

A Képviselő-testület  éves  munkatervének  megfelelően  ülésezik, évente  legalább 6 ülést  tart, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart.
A  testületi ülést általában  minden  hónap  utolsó  csütörtöki  napjára  9.00  órára  kell  összehívni,  18.00  után,  a  képviselő-testület  szavazással dönt a  testületi ülés  másnapi  folytatásáról.
A képviselő-testület  ülése  nyilvános.

A  Képviselő-testület:

 • zárt  ülést  tart  választás,   kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi büntetés kiszabása  és  állásfoglalást igénylő személyi ügy  tárgyalásakor, ha az érintett  a  nyilvános  tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá  önkormányzati hatósági,  összeférhetetlenségi és  kitüntetési  ügy  tárgyalásakor.
 • zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértene.
 • vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásakor

A közmeghallgatást  igénylő  napirendi  pontot  tárgyaló ülés időpontját, helyét  legalább  tizenöt  nappal a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján közzé kell tenni.

A Képviselő-testület ülésére általában írásbeli előterjesztés készül. Indokolt esetben a polgármester döntése alapján szóban is előterjeszthető napirendi pont.

A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint a fele  - 6 fő - jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.
Határozatképtelenség esetén a Képviselő-testületet nyolc napon belül újra össze kell hívni.
A Képviselő-testület ülésein a szavazás kézfelemeléssel  történik. A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza.

A Képviselő-testület a határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal valamint a határozat keltének napjával kell ellátni.
A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti, betűrendes nyilvántartást vezet.

A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent Képviselő-testületi tagok és meghívottak  nevét,  a  tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza.

A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját,  az előterjesztések egy-egy példányát, a jelenléti  ívet,  valamint az elfogadott, a polgármester  és  a  jegyző  sajátkezű aláírásával ellátott rendeletet.
A jegyzőkönyv hitelesítőket a Képviselő-testület a testületi  ülésén választja meg,

A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel  együtt a Hivatal  kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek  évenként  beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről. A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, melyből:
 • az eredeti példányt a jegyző kezeli
 • az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak ( Ötv. 17. §. (2) bek.)
 • egy  példánya a könyvtárban kerül lefűzésre és tárolásra, ez teszi lehetővé a hozzáférhetőséget a képviselők és az érdeklődő  állampolgárok  számára.
 
Hungarian English French German Polish Romanian Slovak

Névnap

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

PEVIK Nkft.

PEVIK Nkft. 3250 Pétervására, Tisztisor út 29.

Címer

Hírek - Markazi Várvölgye Általános Iskola

Önkrmányzat Pihenőháza

3262, MARKAZ, TÓPART
Markaz, tópart, vendégszobák száma: 5 az ágyak száma: 14
Felhívás a markazi vár vár maradványinak megmentésére
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatalban a PÉNZTÁR hétfőn, szerdán, pénteken 9-12 óráig tart nyitva.

Fejlesztések 2006-2010

Híd avatás
Image Detail Image Download

Markaz videó

Partnereink

Mátra Jövője Tiurisztiukai Egyesület
Markaz Községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Nordic Walking Partnerünk

Hirdetés

Befektetőt keresünk kemping kialakítására
A komplex turisztikai kínálat háttereként egy kemping és kiszolgáló létesítményei kialakítását kívánjuk megvalósítani egy közel 2,5 ha nagyságú, önkormányzati tulajdonú, közút és kerékpárút melletti, közvetlen vízparti kapcsolattal rendelkező területen.

Képek

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Keresés

Markaz Község Önkormányzata