Címlap » Hírek Mátra-völgyi Óvoda Markaz 2018.-2019 évi beiratkozási rendje
Gyengén látók

Főmenü

Letöltések

Számláló

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa70
mod_vvisit_counterTegnap209
mod_vvisit_counterHét937
mod_vvisit_counterHónap3323
mod_vvisit_counterÖsszesen780186
Mátra-völgyi Óvoda Markaz 2018.-2019 évi beiratkozási rendje PDF Nyomtatás E-mail

2018. április 05. csütörtök, 13:40
Az óvodai jelentkezés helye:   
Mátra-völgyi Óvoda 3262 Markaz Fő utca 44.

Ideje:       
 2018. 04.30- 2018. 05.04
10.00-16.00 óráig

Az óvodai jelentkezés módja:
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a beiratkozás az intézményvezető által kijelölt helyiségben és személyek közreműködésével történik, ahol a szülőnek be kell mutatnia:
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 •  a szülői felügyeleti joggal rendelkező egyik szülő (gondviselő) érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 • gyermek TAJ kártyáját;
 •  gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha rendelkezésre áll)
 • elvált vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés, gyámhatósági megállapodásról készült jegyzőkönyvet;
 •  nem magyar állampolgárság esetén, a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása (pl. EGT-tartózkodási engedély; bevándorlási, letelepedési, tartózkodási engedély), keresőtevékenység igazolása.

Az óvoda felvételi körzete: Markaz közigazgatási területe

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: knt) 8. § (1)-(2) bekezdésének 2015. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezései az alábbiak:
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvoda, alapító okirata szerint szakmai alaptevékenységként ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§-a kimondja, hogy a jegyző figyelemmel kíséri az óvodai nevelési kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. A szülő - a családi bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét (minden évben ismételten) a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

Az óvodai beíratás nem teljesítése esetén fennálló jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

A felvétellel kapcsolatosan további tájékoztatást
Hadobás Andrea óvodavezető nyújt a 06-37/363-632 és a 06-20/550-6401 telefonszámon.
Módosítás dátuma: 2018. április 05. csütörtök, 13:48
 
Hungarian English French German Polish Romanian Slovak

Névnap

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

PEVIK Nkft.

PEVIK Nkft. 3250 Pétervására, Tisztisor út 29.

Címer

Hírek - Markazi Várvölgye Általános Iskola

Önkrmányzat Pihenőháza

3262, MARKAZ, TÓPART
Markaz, tópart, vendégszobák száma: 5 az ágyak száma: 14
Felhívás a markazi vár vár maradványinak megmentésére
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatalban a PÉNZTÁR hétfőn, szerdán, pénteken 9-12 óráig tart nyitva.

Fejlesztések 2006-2010

Óvoda
Image Detail Image Download

Markaz videó

Partnereink

Mátra Jövője Tiurisztiukai Egyesület
Markaz Községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Nordic Walking Partnerünk

Hirdetés

Befektetőt keresünk kemping kialakítására
A komplex turisztikai kínálat háttereként egy kemping és kiszolgáló létesítményei kialakítását kívánjuk megvalósítani egy közel 2,5 ha nagyságú, önkormányzati tulajdonú, közút és kerékpárút melletti, közvetlen vízparti kapcsolattal rendelkező területen.

Képek

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Keresés

Markaz Község Önkormányzata